JSer对象 parent()
描述:
返回由DOM元素的父级元素组成的新的JSer对象。
此方法将调用DOM对象的parentNode属性,取得其父元素,并封包成JSer对象返回。
调用parent()与调用parent(1)达到的效果是一样的。
返回:
JSer  查找到的父元素封装成的JSer对象。
适用版本:
这是JSer-2.4及后续版本新增的方法。
示例:
html代码:
<body>
      <div>
            <div>
                  <div>
                        <div></div>
                        <div></div>
                        <div></div>
                        <div id="div1">
                        </div>
                  </div>
            </div>
      </div>
</body>
JS代码:
JSer("#div1").parent().css("background-color","red");//将div1的父元素背景变成红色
/*
上面的代码等同于:
var dom = JSer("#div1")[0];
JSer( dom.parentNode ).css("background-color","red");
*/
结果:
<body>
      <div>
            <div>
                  <div style="background-color:red">
                        <div></div>
                        <div></div>
                        <div></div>
                        <div id="div1">
                        </div>
                  </div>
            </div>
      </div>
</body>
请参考:
JSer.parent(depth), JSer.parent(selector), JSer.index(sub), JSer.children(sub)