JSer对象 parent(depth)
描述:
祖父级元素查找方法。
此方法根据传入的depth深度值,向上查找其祖父级元素,并封包成JSer对象返回。
参数:
参数 类型 说明
depth  int 上朔深度值,此值应该大于0.
用于指定要上朔查找的祖父元素级数。
返回:
JSer  查找到的祖父元素封装成的JSer对象。
适用版本:
这是JSer-2.4及后续版本新增的方法。
示例:
html代码:
<body>
      <div>
            <div>
                  <div>
                        <div></div>
                        <div></div>
                        <div></div>
                        <div id="div1">
                        </div>
                  </div>
            </div>
      </div>
</body>
JS代码:
JSer("#div1").parent(3).css("background-color","red");//div1往上数3层,将该祖父元素的背景变成红色
/*
上面的代码等同于:
var dom = JSer("#div1")[0];
JSer( dom.parentNode.parentNode.parentNode ).css("background-color","red");
*/
结果:
<body>
      <div style="background-color:red">
            <div>
                  <div>
                        <div></div>
                        <div></div>
                        <div></div>
                        <div id="div1">
                        </div>
                  </div>
            </div>
      </div>
</body>
请参考:
JSer.parent(), JSer.parent(selector), JSer.index(sub), JSer.children(sub)